• BANNER 1

  BANNER 1"

 • .

  ."

 • .

  ."

 • .

  ."

Trang chủ -> Sản phẩm
Thumbnail image for /upload/sanpham/max/201631111914170195.jpg
Tên sản phẩm: Lốp Moto Dunlop 120/80-18M - D605
Mã sản phẩm: 1603010007
Đơn giá: Call: 0903 575 345 - 0907 323260
Mô tả: - 120 / 80 / 18 D605 Indo = call - 130 / 80 / 18 K180 Indo = call - 100 / 90 / 18 D404F Indo = call - 110 / 90 / 18 D404F Indo = call - 120 / 90 / 18 MX51 Indo = call - 100 / 90 / 19 D404F Indo = call - 100 / 90 / 19 F24 Indo = call - 100 / 90 / 19 MX52 ndo = call - 110 / 90 / 19 MX52 Indo = call - 70 /100/ 19 MX52F Indo = call
Video: Xem video

Chi tiết sản phẩm

Thông số lốp DUNLOP gai địa hình!

- 120 / 80 / 18    D605        Indo = call

- 130 / 80 / 18    K180        Indo = call

- 100 / 90 / 18    D404F      Indo = call

- 110 / 90 / 18    D404F      Indo = call

- 120 / 90 / 18    MX51       Indo = call

- 100 / 90 / 19    D404F      Indo = call

- 100 / 90 / 19    F24          Indo = call

- 100 / 90 / 19    MX52        ndo = call

- 110 / 90 / 19    MX52       Indo = call

-   70 /100/ 19    MX52F     Indo = call

-    3/   00 / 21    D605F      Indo = call

-  80/ 100/  21   MX52F      Indo = call     

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Dunlop 120/90/18- 65M / mx-51
Call : 0903 575 345 - 0907 323260
lốp Dunlop110/90/18M ( D404 F )
Call : 0903 575 345 - 0907 323260
Dunlop 100/90/19M - D404
Call : 0903 575 345 - 0907 323260
lốp Dunlop 130/80/18 K180 ( M1 )
Call : 0903 575 345 - 0907 323260
lốp Dunlop 110/90/18 ( D404 F )
Call : 0903 575 345 - 0907 323260
Dunlop 130/80/18 K180 M1
Call : 0903 575 345 - 0907 323260
Dunlop 120/80/18M - D404
Call : 0903 575 345 - 0907 323260
Lốp Moto Dunlop 120/90/18 65M ( mx-51 )
Call: 0903 575 345 - 0907 323260
Lốp Moto Dunlop 120/80-18M - D605
Call: 0903 575 345 - 0907 323260